Verkeer bij evenementen en locaties

Bij een evenement of op een locatie met veel bezoekers treden vaak grote verkeersstromen op. In eerste instantie vaak vooral autoverkeer, maar ook voetgangers, fietsers of touringcars kunnen uw evenement of locatie bezoeken.

Zowel voor evenementen als locaties (denk aan woonboulevards, tuincentra, pretparken) kunnen de gevolgen voor de verkeersafwikkeling aanzienlijk zijn. Steeds vaker leidt dit tot ingrijpen van de politie of de overheid. Voor evenementen is het opstellen van een verkeersplan in veel gemeenten al verplicht.

Een belangrijk aspect voor evenementenorganisatoren en exploitanten van locaties is de goede bereikbaarheid en een tevreden bezoeker. Het opstellen van een verkeersplan, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld een bordenplan of parkeerplan, zorgt voor duidelijkheid bij uw eigen organisatie én ook bij gemeente en politie.

Het verkeerskundig adviesbureau Quivium is gespecialiseerd in het analyseren van verkeerspatronen bij evenementen en locaties. Aan de hand van de gemaakte analyse kunnen wij een compleet verkeersplan opstellen. U leest op onze websites meer over de diverse onderwerpen die bij evenementenmobiliteit komen kijken, en wat wij voor u kunnen betekenen.

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems